Водата в района на болницата е годна за пиене
Водата в района на болницата е годна за пиене / netinfo

Водата в района на МБАЛ-Добрич вече е годна за пиене. От РЗИ-Добрич съобщават, че техни служители, съвместно с представители на ВиК-Добрич, са извършили съвместни проверки на 2 и 3 април. Взети са проби вода от МБАЛ-Добрич за лабораторен анализ по  органолептичните и микробиологични показатели. Резултатите отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Както вече Дарик съобщи, заради замътване на водата, на 30 април бяха взети проби вода за лабораторен анализ от ПС Батово 2 и пунктове при крана на консуматора в зона Добрич и  зона Добрич – Запад. Пробата, взета от болницата, не отговаряше на здравните изисквания.

В РЗИ – Добрич няма други постъпили сигнали за влошено качество на питейната вода.

За град Добрич  мониторингът относно качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, преминава към утвърдения в началото на 2015 г. график.