Водата в Българево и Русалка вече е годна за пиене
Водата в Българево и Русалка вече е годна за пиене / dariknews.bg

Водата в зона Болата, където попадат село Българево и курортен комплекс „Русалка”  вече е годна за пиене, съобщават от РЗИ-Добрич.

Последните пробонабирания са извършени 7 и 11 юли. Изследвани по микробиологични и физико-химични показатели са проби вода от пунктове в село Българево и курорт „Русалка”, община Каварна, включително и след приключване на ремонтните дейности от водоснабдителното дружество. Получените резултати отговарят на здравните изисквания, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, уверяват от здравната инспекция.

Въз основа на получените данни се отменя наложеният към потребителите от този район ограничителен режим за пряка консумация на вода за питейно-битови цели - пиене, миене, готвене, къпане.

Влошените показатели на водата в тази зона бяха установени при проби, взети на 30 юни след ремонт на водопроводната мрежа. За необходимостта от спазване на ограниченията за ползването на вода веднага бяха информирани управителят на Русалка и кметовете на Българево и община Каварна, припомни д-р Таня Панчева от РЗИ.

Мониторингът за качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в този район вече ще се извършва по утвърдения в началото на 2014 година график.
При необходимост и при получени сигнали ще се пристъпва отново към извънредно пробонабиране и изследване на водата.