В Тервел откриха изложба за Великоморавската мисия на Св.Св.Кирил и Методий
В Тервел откриха изложба за Великоморавската мисия на Св.Св.Кирил и Методий / община Тервел

Фондация „Българска памет” откри в Общинския музей на Тервел изложба под наслов „Св.Св.Кирил и Методий и държавата на духа”. Експозицията е посветена на 1150-та годишнина от Моравската мисия на просветителите и е финансирана от д-р Милен Врабевски - председател на фондацията.

Изложбата съдържа 31 пана, върху които са изобразени снимки на малко известни исторически източници, свидетели на славни за България времена – годините , в които Светите братя и техните ученици създават книжнина на старобългарски език и превръщат България и българската църква в люлка на просвещението и духа. Текстовете от паната свързват настоящето с отминали времена, в които българските манастири, скриптории и книжовни школи са били средище на знание и държавност. В изложбата могат да се видят изображения на Енинския Апостол (най-старият кирилски ръкопис, който се пази в Националната библиотека), Супрасълски сборник, Симеонов сборник, Асеманиево евангелие, Манасиева летопис, Томичов псалтир, Рилско четириевангелие, Евтимиев служебник, Азбучна молитва, Шестоднев на Йоан Екзарх, пазеното в Британската библиотека Лондонско четвероевангелие на Цар Иван Александър, Рилската грамота на Цар Иван Шишман, оловни печати на Борис Първи, Цар Петър, пръстенът – печат на Цар Калоян и др.

Изложбата бе открита от своя създател д-р Врабевски и ще остане в Тервелския музей две седмици. Работното време на музея е всеки работен ден от 9:00 до 13:00 и от 16:00 до 18:00 часа. За малките ученици в периода от 1-ви до 5-ти юли ще бъде осигурена адаптирана беседа по изложбата от преподавателя по история Стойка Жекова.

Съпътстваща проява е изложбата „Носии на етносите”, разположена във фоайето на музея. Експозицията съдържа 19 фигури, облечени в изработени от деца и учители носии, характерни за района на Община Тервел – български ежедневни и празнични носии от селата Кочмар, Коларци, т.нар.”Алфатарска носия”, турска, татарска и ромска празнични носии.

Тази година се навършват 1150 години от Моравската мисия на първоучителите Кирил и Методий. Те са извършили огромна просветителска дейност, организирали са строеж на църкви, въвели са проповеди на старобългарски. Въпреки усилията им да наложат християнството и старобългарската книжовност в младата Великоморавска държава, делото им не успява, тъй като държавната власт на Моравия не полага усилия да оцени и съхрани делото на братята. България е държавата, която приема техните ученици и превръща разпространението на учението им в държавна политика.Така българските владетели утвърждават старобългарския език като държавен, а християнството - като официална религия.