Земята
Земята / ThinkStock/Getty Images
Поход в Ботевска гора ще направят ученици и педагози от училища в Добрич по повод Деня на Земята. В него ще участват първокласници, които ще изслушат и открит урок сред природата, посветен на опазването на околната среда.

Международният ден на Земята се отбелязва на 22 април, припомнят от РЗИ. Първото честване се организира през 1970 г. от американците Джон Амкконъл, Гейлорд Нелсън и Денис Хейс, които издигат каузата за опазване на околната среда. От 1990 г. празникът се чества като международен, а у нас за първи път се отбелязва през 1993 г.

През 2019 г. темата на кампанията е  „Да опазим Нашите видове“, защото ако не действаме днес, изчезването на биоразнообразието ще е нашето трайно наследство. Основната цел на кампанията е повишаване осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и последствията от това явление. Човешкият род се е намесил необратимо в баланса на природата и като резултат светът днес се сблъсква с най-скоростното изчезване на видове, резултат от човешката дейност.