Участвалите в преброяването трябва да декларират доходите си пред НАП
Участвалите в преброяването трябва да декларират доходите си пред НАП / Дарик Добрич, архив

Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 г. в област Добрич, трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 г., съобщават от Териториалното статистическо бюро. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък.

Към данъчната декларация се прилага служебна бележка за получения доход, която участниците трябва да си вземат от съответните общински администрации, на чиято територия са взели участие в  Преброяване 2011. Преброителите, контрольорите и резервите от община Добрич град, трябва да си получат служебните бележки в Териториално статистическо бюро  Добрич на адрес - Добрич, пл. „Свобода" № 5, етаж 7q стая 706 .

Декларациите за облагане на доходите заедно със служебните бележки тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. В същия срок трябва да бъдат заплатени и дължимите персонални данъци.