Съдебните услуги вече могат да се плащат през ПОС терминал
Съдебните услуги вече могат да се плащат през ПОС терминал / DarikNews.bg, архив

Окръжен съд – Добрич предлага на потребителите на съдебни услуги възможност за плащане на дължими суми чрез ПОС терминално устройство. Услугата се въвежда за улеснение на гражданите и им дава възможност те да намалят разходите си по обслужване на плащането, изразяващо се в неплащане на комисион на обслужващата съда банка.

ПОС терминалът е разположен в Информационния център на Съдебната палата в главното фоайе на първия етаж. Работата с него е възложена на двамата съдебни деловодители в „Регистратурата” на Окръжен съд – Добрич.

ПОС терминалното устройство е предназначено за заплащане на държавни такси по Тарифа №1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието,  Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, както и за суми, дължими по актове на Окръжен съд – Добрич.

Услугата може да се ползва само от лица, които разполагат с банкови карти VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. Съдебният служител, обслужващ ПОС терминалното устройство, има задължение да провери задължителните реквизити на картата и да сравни данните в нея за име и подпис на картодържателя с тези от документа му за самоличност. За извършената трансакция ще бъдат издавани три разписки, една от които се предоставя на потребителя.