Студената вълна от север доведе повече гъски в района на Шабленското и Дуранкулашко езеро
Студената вълна от север доведе повече гъски в района на Шабленското и Дуранкулашко езеро / БДЗП,Даниел Митев

Заради студената вълна от север за първи път за този сезон се наблюдава съществено увеличение на количеството на червеногушите гъски в района на Шабленския езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро, съобщават от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. От дружеството са провели мониторинг на водолюбивите птици, по време на който са преброени около 11 000 червеногуши гъски, около 38 000 белочели гъски, както и около 50 сиви и една малка белочела гъска, наблюдавана по-късно сред ято хранещи се гъски. Забелязана е и една черна на цвят гъска, по всяка вероятност хибрид. Подобна гъска се наблюдава в района за трета поредна година. Друго интересно наблюдение е на два стрепета, видени по степите в защитена зона "Дуранкулашко езеро".

Общата численост на червеногушата гъска в страната е вероятно значително по-висока, като се има предвид засиления прелет на гъски от север и наблюдението на ята червеногуши гъски в района на Бургаските езера и поречието на Дунав.

Наличието на по-голяма численост червеногуши гъски в района води до по-засилена ловна преса, отчитат от БДЗП и планират засилени проверки по време на всички ловни дни.
Контролът се налага и поради наличието на други световно застрашени видове като малката белочела гъска и изключително редкия за страната ни стрепет.
Опитът от предходни  години показва, че единствено засиленият контрол през ловния сезон осигурява снижаване на нарушенията в района на Натура 2000 – в зоните Шабла и Дуранкулак.