Средната работна заплата в Добричко стига до 655 лв., при 809 лв. за страната
Средната работна заплата в Добричко стига до 655 лв., при 809 лв. за страната / Дарик Добрич - архив

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2014 г. намаляват с 2 547, или с 6.0% спрямо края на юни 2014 г., информираха от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. наетите лица се увеличават съответно в обществения сектор с 1.0% (до 11.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 8.5% (до 28.7 хиляди).

В края на септември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 3.8% или с 1.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2014 г. в областта е 661 лв., за август - 643 лв., и за септември - 661 лева.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 1.6% до 655 лева, при 809 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна заплата е 700 лв., а за частния - 638 лева.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 6.2% в сравнение със същият период на 2013 година, сочи още статистиката.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 915 лв.,  „Добивна промишленост” - 910 лв.„Държавно управление” - 867 лв., „Селско, горско и рибно стопанство” - 811 лв., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти - далекосъобщения - 765 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Други дейности” - 522 лв., „Преработваща промишленост” - 532 лв., „Транспорт, складиране и пощи” - 583 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 593 лв. и „Строителство” - 600 лева.