Средна заплата от 774 лева нарежда област Добрич на 10-о място в страната
Средна заплата от 774 лева нарежда област Добрич на 10-о място в страната / Дарик нюз, архив

Добричка област е на 10-о място в страната по размера на средната работна заплата през третото тримесечие на годината, сочат данните на Националния статистически институт. Средното възнаграждение за областта се увеличава спрямо второто тримесечие с 3.1% и стига до 774 лева, при 941 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна заплата е 806 лв., а за частния - 764 лева. Спрямо същия период на миналата година средното възнаграждение в региона нараства с 11.7% .

Най-високата средна заплата са получавали наетите в секторите:"Селско, горско и рибно стопанство" – 1 183 лв.;"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – 1 146 лв., "Добивна промишленост" – 1 049 лв.;"Държавно управление"  - 983 лв.;"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 885 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:"Други дейности" - 517 лева;"Административни и спомагателни дейности" - 543 лв.;"Операции с недвижими имоти" - 589 лв.;"Култура, спорт и развлечения" -  626 лв.;"Строителство" - 644 лв.;

В страната най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 272 лв., Стара Загора - 930 лв. и Враца - 881 лева.

Данните на статистиката сочат още, че наетите на работа в региона са 41 600 и намаляват с 2 500, или с 5.7% спрямо края на предходното тримесечие. В сравнение със същия период на предходната година наетите на работа са с 1.6% повече.