„Сребърна”  ще е част от трансграничен туристически маршрут
„Сребърна” ще е част от трансграничен туристически маршрут / DarikNews.bg, архив

Биосферният резерват "Сребърна" ще е част от трансграничен туристически маршрут, стана ясно след провела се в Русе кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на природното наследство и неговия потенциал за социализация в българо-румънския трансграничен регион.

Провежда се предварително проучване на обектите на природното наследство в региона, сред които е и Биосферния резерват "Сребърна" (Рамсарско място). Той ще бъде включен в маршрута, като изключително интересна дестинация. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на туристическия потенциал, както и да проучи спецификите на различните режими на управление. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрут "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България".

За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаването на маршрута.