Следят за фирми с доход над 50 000 лева, нерегистрирани по ДДС
Следят за фирми с доход над 50 000 лева, нерегистрирани по ДДС / Дарик Добрич

Чрез системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП се следят оборотите на 6 346 касови апарата на обекти в Добрич. Под дистанционно наблюдение на системата са и 1 709 касови апарата в Балчик и Албена, 800 в Каварна, 579 в Кранево и 226 апарата в Шабла. Освен за рискови обекти, които отчитат нереално ниски обороти в сравнение със средните за дейността или региона, софтуерът на НАП следи и за търговци, чийто оборот надхвърля 50 000 лева, но те не са се регистрирали по ДДС. По този начин в Добрич са открити питейно заведение и търговец на домашни потреби с обороти, надвишаващи значително границата за регистрация, но те не са изпълнили законовото изискване. Инспекторите по приходите са предприели действия за тяхното служебно регистриране по ДДС.

От офиса на НАП в Добрич напомнят, че фирмите и физическите лица, получили 50 000 лева доход или повече, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, задължително трябва да се регистрира по ДДС в 14-дневен срок от надвишаването на сумата. На облагане подлежат и доходи от наем, консултантски възнаграждения, доходи от граждански договори и др. Лицата, които не се съобразяват със законовото изискване, се регистрират служебно от НАП, като освен дължимия ДДС им се начисляват и лихви.
От НАП Добрич напомнят още, че лицата и фирмите, спрели временно дейността си, но са регистрирани по ЗДДС, че не са освободени от задължението да подават справка - декларация всеки месец. Задължението им отпада след подаване на заявление и връчване на акт за дерегистрация от приходната агенция.