Сезонните работници трябва се осигуряват здравно сами, напомнят от НАП
Сезонните работници трябва се осигуряват здравно сами, напомнят от НАП / dariknews.bg

Летният туристически сезон приключва и предстои трудовите договори на сезонно наетите работници по Северното Черноморие да бъдат прекратени. От офиса на НАП в Добрич напомнят на тези от тях, които не започнат  друга работа след приключване на сезона или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец №7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2015 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2015 г. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица и за тази година е 16,80 лв.

От НАП напомнят също, че няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка. Това става, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца. След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега – три години.

От началото на 2015 година 23 519 добруджанци са посетили местния офис на Агенцията, за да проверят своя здравноосигурителен статус.