НАП Добрич
НАП Добрич / Дарик Добрич
Сезонните работници, които не започнат  друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравните си осигуровки сами, напомнят от офиса на НАП в Добрич.
 
За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от НЗОК, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски.  Декларация  образец 7 се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
 
Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да  превеждат здравните си вноски  до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2019 г.
 
Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица през тази година е  22,40 лева.
 
От НАП Добрич напомнят още, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години.