/ Guliver/Getty Images
Благородни елени ще бъдат разселени в ДЛС-Тервел. Очаква се това да стане през февруари, а елените ще бъдат уловени в края на тази седмица в ДЛС Паламара и след карантинен период ще бъдат транспортирани до три стопанства в Североизтока.

Разселват зайци в Тервелско

За втора поредна година в ДЛС-Тервел се извършва разселване на този вид дивеч, с което се цели не само увеличаване на числеността, но и подобряване на генофонда. Ръководството на ДЛС Тервел работи за поддържане и увеличаване на запасите от едър дивеч в стопанството.

Показателен е отстрелът на уникални индивиди на благороден елен и елен лопатар през последните години, което е доказателство за отлично ниво на трофейно зрелите животни в стопанството.

В ДЛС „Тервел” разкриха незаконната сеч на 6 кубика дърва за огрев

През тази година в ДЛС-Тервел бяха разселени 8 млади лопатарчета, доставени от ДЛС-Студен кладенец и 20 броя диви зайци. Разселването на дивеч е едно от ловностопанските мероприятия, което се превръща в трайна политика на стопанството и чрез което ръководството на СИДП цели да възстанови запасите от дивеч в районите, в които те не са достигнали нормалните нива.