Разпространиха препоръки за желаещите да работят в Швеция
Разпространиха препоръки за желаещите да работят в Швеция / netinfo

Агенцията по заетостта разпространи препоръкиза избягване на рисковете при сезонна работа в Швеция. Всички българи, които плануват да работят сезонно в скандинавската държава,  трябва да знаят, че в Кралството съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка и за завръщане в България. Допълнително съществува законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на сезонни работници. Важно е да се има предвид факта, че част от прекупвачите на боровинки (както шведи, така и българи) извършват нелегитимно изкупуване на плодовете на цени трикратно по-ниски от реалните.

Всеки сезонен работник, преди да замине, трябва да проучи агенцията - посредник, която му предлага работата.  Списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество, могат да се намерят на сайта на Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg/intermediaries/;

Работникът трябва да се информира за работодателя, при когото отива на работа; да подпише трудов договор, изготвен както на официалния език на страната на работодателя, така и на български език; да не предава документите си за самоличност на други лица; да се посъветства с Националната комисия за борба с трафика на хора и Агенцията по заетостта с нейните поделения Дирекции „Бюра по труда” относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина; да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната, в случай на нужда.