Районен съд Балчик отчита увеличение на търговските и приключените наказателни дела
Районен съд Балчик отчита увеличение на търговските и приключените наказателни дела / Окръжен съд Добрич - Пресцентър

Тенденция на увеличение на броя на делата от и срещу търговци, отчита Районен съд – Балчик през третото тримесечие на 2013 г., информират от съдилището. Новопостъпили са 27 от тези облигационни производства, докато за първите шест месеца на годината те са били 19 броя, а за третото тримесечие на 2012 г. – 10 броя. Тенденция на намаляване отбелязват новообразуваните заповедни производства. През третото тримесечие на тази година са постъпили 137 такива, при 310 броя за първото полугодие и 177 броя за месеците юли – септември на 2012 г. Остава валиден фактът, че голямата част от тях са образувани по заявления на ВиК – Добрич, лизингова фирма, банка и „Енерго – Про Продажби”.

Наказателното отделение на Районен съд – Балчик регистрира трайна тенденция на увеличение на свършените наказателни дела спрямо миналогодишните. През третото тримесечие наказателните съдии са приключили 30 наказателни дела от общ характер, при 23 за същия период на миналата година. Справките за първото шестмесечие на 2013 г. показват свършени 54 дела. 19 наказателни дела от общ характер от завършените в периода юли -  септември 2013 г., са с одобрено от съда споразумение между обвиняемия и районната прокуратура.

Нов момент в статистиката на наказателното отделение на Районен съд – Балчик е нарастване на броя на частните наказателни дела – 44, спрямо 26 броя за същия период на миналата година. Двойно е увеличен броят на разпитите на свидетел, спрямо същия период на миналата година.

Като траен може да се коментира ръстът на административно-наказателните дела в съда. За третото тримесечие на 2013 г. са постъпили 55 дела, а за първите две тримесечия те са били общо 99 броя. За същите периоди на 2012  г. те са съответно 38 броя и 94. Най-многочислени сред тях се явяват споровете по Закона за движение по пътищата.