Прокурорите от Добрички съдебен район отчетоха добри резултати за 2013г.
Прокурорите от Добрички съдебен район отчетоха добри резултати за 2013г. / Дарик Добрич, архив

Подобрени резултати в дейността на прокурорите от района на Окръжна прокуратура Добрич за 2013 г. в сравнение с предходната 2012 г. са отчетени в годишния доклад за дейността на Окръжната прокуратура, съобщиха от ведомството. Запазен е относително високият дял на приключените и решените през годината преписки спрямо общо образуваните такива. През годината са наблюдавани 5206 преписки, от които са решени 5002.

През 2013 г. броят на преписките в съдебния район, по които са били образувани досъдебни производства, е увеличен. Образувани са 1192 досъдебни производства по преписки. Запазен е високият дял на приключените и решените преписки в двумесечния срок - 83.82% от наблюдаваните през 2013 год.

През отчетния период са наблюдавани 5226 досъдебни производства, от които 3574 са приключени. Образуваните  и проведени незабавни производства са 79. Броят на проведените бързи производства е 303.

През 2013 год. в съдилищата в Добричкия съдебен район са внесени 967 прокурорски акта. Общият брой на предадените на съд лица е 1194.

Статистиката сочи още, че през миналата година съдилищата в Добричкия съдебен район са образували 970 нови наказателни  дела по внесени от прокуратурата актове. Общият брой на осъдените от съдилищата в Добричкия регион възлиза на 1171.

Били са извършени 55  проверки по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите. Във връзка с изпълнение на задълженията им по ЗОПДНПИ /Закон за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество/ в ТД КОНПИ - Варна прокурорите от района на Окръжна прокуратура Добрич са внесли  общо 178 уведомления по чл. 25 от ЗОПДНПИ.