/ ОИЦ-Добрич
Информационните срещи на Областен информационен център – Добрич в общините от областта продължават. В Тервел ще се проведат две събития - информационна среща и изнесена приемна с открит щанд. Срещата започва в 10:00 часа в сградата на Общината.

На нея ще бъдат представени процедурите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ и 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Представителите на МИГ „Тервел - Крушари“ ще разяснят условията за кандидатстване с проекти по ПРСР 2017-2020 към Стратегията за воденото местно развитие.

ОИЦ-Добрич информира бизнеса за европейските средства в градовете и селските райони

Изнесената приемна ще се проведе от 11:00 до 13:00 часа, ул. Хан Аспарух“ №68а (пред ресторант „Приятели“), където експертите от центъра ще информират и консултират за възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Ще се даде актуална информация за отворените в момента процедури, насочени към бизнеса и земеделските стопани, както и към други бенефициенти.

В Балчик на 31 юли, вторник от 11:00 до 13:00 часа, на ул. “ Христо Ботев“ №23 (пред сладкарница „Шоколино) ще се проведе изнесена приемна и открит щанд, на която потенциалните бенефициенти ще получат актуална информация за отворените и предстоящи процедури, насочени към бизнеса и земеделските стопани.

Всички събития на Областен информационен център са със свободен достъп.