/ ОИЦ - Добрич
Екипът на Областен информационен център-Добрич ще проведе информационно събитие на тема: „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони“ от 15.30 часа в зала „Европа” на Областна администрация.
 
На него ще бъдат представени отворената процедура за новосъздадени фирми „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка „Развитие на стопанства и предприятия“ по Програма за развитие на селските райони.

ОИЦ - Добрич стартира информационни срещи в Добричка област по европейските програми

Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи.

В събитието ще участват и  Владимир Бобев - началник на Регионален сектор “Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност и Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич.
 
Поканени на срещата са представители на бизнеса, земеделски стопани, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия и заинтересовани граждани.