Конкурс С очите си видях бедата
Конкурс С очите си видях бедата / Дарик, архив
Изложбата „С очите си видях бедата“ ще бъде открита на 27 април от 10 часа в сградата на Общински младежки център „Захари Стоянов“. Изложбата е общински кръг на едноименния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”. Конкурсът цели да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, да се получат основни познания за рисковете от бедствия и за начините за поведение и действие.
 
Конкурсът цели още запознаване с дейностите на Единната спасителна система, създаване на интерес към професията на пожарникаря и спасителя и възпитаване на съпричастност към проблемите на хората, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
 
Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи: Първа група – възраст от 6 до 9 години; Втора група – възраст от  10 до 14 години и Трета група –  възраст от 15 до 18 години. Надпреварата дава равен достъп за участие на всички деца и ученици, разпределени в трите категории. Първата категория включва ученици от детски градини и всички общообразователни училища, както и от центрове за подкрепа на личностно развитие в системата за предучилищно и училищно  образование. Втората категория се отнася до ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство. Последната трета категория е за ученици от детски градини и училища за специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.