По-малко молби за целеви помощи за отопление са подадени в Добричка област
По-малко молби за целеви помощи за отопление са подадени в Добричка област / Дарик Добрич - архив

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление в област Добрич от началото на кампанията от 1 юли до момента са 2598, информираха от Регионалната дирекция за Социално подпомагане. Издадени са 1356 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 78. През миналия отоплителен сезон 2014/2015 подадените заявления-декларации към тази дата са били над 3050 броя.

Месечният размер на помощта е 72,20 лева или общо за петте месеца сумата възлиза на 361 лева. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2015 г. ще се извърши не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, подчертават от дирекцията. До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март. С този втори транш ще се компенсират произтичащи промени в размера на помощта, предизвикани от нови цени на електроенергията. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2015 г.

За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им.

Към 24 август 2015 г. са подадени 395 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 269, които се отнасят за 273 деца. Отказът е 1 , a в процес на обработка са 125 молби. Към същия период на миналата година подадените молби са били над 690 броя.