Окръжен съд – Добрич актуализира медийната си политика
Окръжен съд – Добрич актуализира медийната си политика / Дарик Добрич

Висока оценка за осигурената прозрачност и достъп до информация за съдебната дейност и услуги и други публични инициативи получи Окръжен съд - Добрич, съобщават от пресслужбата на ведомството. Днес се проведе работна среща за актуализиране на медийната политика и плана за повишаване на общественото доверие в съдебната институция в периода 2011 - 2012 година. В дискусията участваха представители на съда, на Съвета на съдебните заседатели, на Окръжна прокуратура - Добрич, Адвокатска колегия - Добрич и медии. В подготовката на срещата бе потърсено мнението на медии и на организации на хора с увреждания.

В следващите години Окръжен съд - Добрич ще организира провеждане на информационни кампании за реда за прилагане на извънсъдебно споразумение и съкратено съдебно следствие, както и за ползването на правна помощ. Съдът ще разшири своите целеви групи като разработи съвместни инициативи със студентите от местните висши училища. Ще бъдат изработени правила за антикризисен пиар и ще се акцентира на работата за повишаване на качеството на предоставяните съдебни услуги чрез повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители при Окръжен съд - Добрич, обобщават от институцията.