Очаква се приливна вълна по дерето „Суха река”, призовават хората да се евакуират
Очаква се приливна вълна по дерето „Суха река”, призовават хората да се евакуират / Дарик Добрич

Наблюдава се рязко покачване на нивото на водите по протежение на дерето на Суха река, съобщават от общината. Дежурни екипи наблюдават непрекъснато  ситуацията. От община Добрич предупреждават всички жители в този район да вземат мерки за евакуация. Организиран е пункт за нуждаещите се в спортна зала „Добротица“.

Хората, живеещи по протежението на бул. „Русия” в град Добрич, да предприемат всички мерки за обезопасяване на жилищата си и при възможност да ги напуснат, допълват от полицията.

От 20. 30 часа снощи до момента екипи на Пожарна безопасност работят по евакуиране на пострадалите в наводнените райони на Добрич, съобщават от общината. Над 100 души са евакуирани до момента от бедстващите райони  в зала „Добротица“ на спортен комплекс „Простор“, където е организиран пункт за приемане на пострадали от бедствието. Към настоящия момент отводняване от страна на екипите не може да се осъществи. Очаква се спадане нивото на водата на засегнатите райони.  Непрекъснато се наблюдава нивото на язовирните води в околността на Добрич и при наличие на опасност от преливане ще бъде информирано местното население. Повечето отпомпените станции не работят, тъй като има скъсани водопроводи и залети сондажи. Усилията на ВиК са насочени към обезопасяване на шахти, чиито капаци са отнесени от водата. При първа възможност усилията ще се насочат към ремонта на помпените станции, за да се осигури вода на населението. От Енерго Про информират, че няма аварии, но всички подстанции по протежение на Суха Река са изключени  с цел обезопасяване на района.

В училищата и детските ясли не се осъществява учебен процес до нормализиране на ситуацията. Детските градини имат възможност да приемат деца с изключение на градините с номера 23 и 24, които са наводнени. Останалите социални заведения функционират нормално. МБАЛ работи нормално. Има готовност за приемане на пострадали хора от наводненията. Изходните артерии на Добрич към градовете Ген. Тошево и Тервел са отворени.

Полицията е отцепила наводнените участъци от уличната мрежа и пренасочва движението към алтернативни маршрути. Община Добрич е сформирала екипи, които да извършват оглед на сградите общинска собственост и на инфраструктурата в града с цел  да се следи актуалното състояние на обектите и необходимостта от извършване на спешни действия в най – пострадалите участъци.