Обучават безработни на чужди езици и дигитална компетентност
Обучават безработни на чужди езици и дигитална компетентност / netinfo
Безработни от Добричка област ще бъдат обучавани по чужди езици и дигитални умения. Това стана ясно след проведеното в областната управа редовно заседание на Областната комисия по заетост. То бе свикано във връзка с утвърдените от министъра на труда и социалната политика списъци на ключови компетентности, по които ще се извършва обучение на безработни през 2009 година.

Списъкът включва обучение по английски, немски, френски, руски и румънски, като общият брой на безработните, изявили желание за това обучение, е 311.

Втората група е дигитална компетентност. На различни видове компютърни умения, сред които офис пакети, счетоводен софтуер, мрежови специалности и други, ще се обучават общо 297 безработни.

Според Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта списъкът бе съгласуван от Областната комисия по заетост.