Обсъждат проблемите на физическата култура и спорта в домовете за деца
Обсъждат проблемите на физическата култура и спорта в домовете за деца / Дарик Добрич

Третата Национална конференция по проблемите на физическата култура и спорта в домовете за деца лишени от родителска грижа ще се проведе днес и утре в курорта Албена. Темата на тазгодишното издание е „Обучение на деца и възпитатели от Домове за деца лишени от родителски грижи, чрез система от спортни занимания". Официалното откриване е насрочено за 10 часа днес, като на него се очаква да присъстват Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика и управител на „Социално подпомагане", Калин Каменов - председател на Държавната агенция за закрила на детето, Иван Ценов - зам.министър на физическото възпитание и спорта и Иван Модев - директор на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи към МОМН".

По време на форума ще бъде направен отчет на Българската спортна федерация за деца лишени от родителски грижи от председателя й Анатоли Илиев. Той ще запознае присъстващите с основните приоритети за 2012/2013 г. В Албена ще бъде представен проекта „Проследяване развитието на физическата дееспособност на възпитаниците на домовете за деца лишени от родителски грижи, чрез системни спортни занимания и извършване на тестове за отчитане на физическа дееспособност в динамика". Квалифицирани спортни педагози ще представят правилата по основни видове спорт и основи на методологията на преподаването им.