Томислав Дончев
Томислав Дончев / БГНЕС, архив
Областният управител Красимир Кирилов ще участва днес в работно заседание, свикано от заместник министър-председателя Томислав Дончев. В рамките на срещата ще се обсъди една от функциите на областните управители – контрол за законосъобразността на актовете на общинските съвети.

В дневния ред е предвиден и преглед на предложенията на областните управители във връзка с предоставянето на административни услуги и режими в изпълнение на Решение по точка 30 от Протокол 28 от заседанието на Министерски съвет от 28 юни 2017 г. – за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. По темата дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет ще представи предложения за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги.