/ iStock/Getty Images
Община Тервел ще дава стипендии на студенти с добър успех, за да се върнат след дипломирането си да работят в местната общност, реши Общинският съвет на заседанието си днес. Бъдещите висшисти ще получават от общинския бюджет до 400 лева месечно. Кметската управа ще решава за всяка академична година кои ще бъдат приоритетните специалности, за които ще се отпуска материална помощ.

Общината очаква с финансовото стимулиране да смекчи дефицита на кадри в здравеопазването, образованието и други области. Председателят на Общинския съвет Мария Гочева, чието е предложението младите хора да бъдат насърчени, посочва, че най-крещяща е нуждата от специалисти в Медицинския център, в който всички 11 лекари пътуват от Добрич. В здравното заведение работят клинични лаборанти на възраст над 70 години.

Студентите с постоянен адрес в общината, които ще могат да кандидатстват за стипендия, трябва да се обучават в редовна или задочна форма във висши учебни заведения, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, според приетата нова общинска наредба. Стипендиантите се задължават да работят не по-малко от пет години в местните институции, а при нарушение на договора, ще трябва да върнат взетите суми заедно с лихвите.
БТА