/ ThinkStock/Getty Images
Община Добрич ще финансира граждански инициативи в полза на местната общност с до 3000 лева, предвижда новата програма за подкрепа на гражданското общество.

От безвъзмездната помощ ще могат да се възползват граждански групи, сдружения, фондации с проекти в социалната сфера, образованието, околната среда, културата и спорта.

Новата туристическа програма на Добрич ще популяризира фестивали и забележителности

Програмата няма да предоставя средства на организации с публични задължения, както и на политически формации.

Общината ще изисква гражданските инициативи да постигат устойчивост, а основните им идеи да могат да бъдат мултиплицирани и от други организации.

Проектът на програмата е предложен за обществено обсъждане и становища от граждани, сдружения, фондации се очакват до 29 март.
БТА