Информират за санираните блокове в Добрич
Информират за санираните блокове в Добрич / Дарик Добрич
Община Добрич изнесе информация за напредъка по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Припомня се, че има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс. По 14 от тях все още не са започнали строителни дейности.

Добричка област е на седмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Първите 10 блока вече са въведени в експлоатация. Това са сгради в ж.к. Балик, ж.к. Дружба, ж.к. Русия и по ул. „Максим Горки”.

3 блока бяха прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“. От тях два са въведени в експлоатация, продължават дейностите на ул. „Абрит” № 8-10.

Следващите 20 сгради са на различен етап на изпълнение, като два са въведени в експлоатация. За блока по бул. „Трети март“ №10 има обжалване в КЗК.

Откриват първия саниран блок в Добрич

За последните 8 жилищни блока в момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. 

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между общината и сдружението на собствениците.

Още информация тук.