Не излъчиха победители в конкурса за обновяване на площад Свобода в Добрич
Не излъчиха победители в конкурса за обновяване на площад Свобода в Добрич / Дарик Добрич - архив

Няма да бъдат присъдени първа, втора и трета награда в конкурса за »Прединвестиционно обемно – устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад «Свобода» град Добрич, съобщиха от общината. Трите проектни предложения – на „ЛЕГА ПЛАН К.Г.“ ООД , на „ВИДИ АРХ‘ ООД и на „ПРОЕКТ ПЛЮС“ ООД ще бъдат наградени с три втори занижени награди в размер на 2 000 лв., уточняват от кметството.

Решението е на жури в състав арх. Боряна Станчева – главен архитект на община град Добрич – Председател, арх. Иван Димчев – ръководител екип на ОУП град Добрич – Зам. Председател, арх. Светослава Коларова – представител на КАБ град Добрич, арх. Димитър Стефанов – представител на САБ, инж. Кольо Атанасов – представител на КИИП град Добрич и Георги Ковачев – старши експерт в дирекция «Местни данъци и такси» в община  Добрич.

„Предвид значимостта на територията - предмет на конкурса и липсата на предложения, покриващи очакванията, Журито предлага Община град Добрич да продължи търсенето на идеи за осмисляне на публичното пространство” подчертават от общината.

Гражданите на Добрич също бяха поканени да споделят мнения за новата визия на площад „Свобода”, като за целта бе организирана специална анкета. Обявен бе и конкурс за идеен проект за обновяване на мястото, където сега се намират т.н. коопчета.

„Това не е проект, по който непременно ще се строи. Това е обемно – пространствено проучване на това място. Ние все още нямаме ясна идея какво бихме искали да се появи в това пространство. В същото време смятаме, че нашият център е малко аморфен, неорганизиран, неинтересен. Много ни се иска той да стане европейски център. Идеята на този конкурс е именно такава – да ни бъде подсказана новаторска идея. Това не е инвестиционен проект. Никой все още няма инвестиционно намерение за мястото. Идеите тепърва ще бъдат разработвани. Нямаме никаква сигурност за финансиране, просто искаме общината и гражданите да го измислим заедно”, коментира по този повод преди дни зам.-кметът на Добрич арх. Боян Коларов.