Населението на Добричка област е намаляло за една година с 2300 души

В областта има три села с по двама жители, едно е напълно пусто

/ ThinkStock/Getty Images
В областта има три села с по двама жители, едно е напълно пусто
Населението на област Добрич към 31 декември 2018 година е 173 831 души, сочат окончателните данни на статистиката. Това представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението, непосредствено след област Сливен  (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта е намаляло с 2 314 души, или с 1.3%.
 
Мъжете са 84 476 (48.6%), а жените – 89 355 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат      1 058 жени, при 1 061 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
 
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 38 213, или 22.0% от населението на областта.                
 
В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5%.
 
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.
 
Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 24 629, или 14.2% от общия брой на населението на област Добрич, като спрямо 2017 г. този дял се запазва.
 
Населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В областта има едно населено място без население - с. Брястово), а в 13, или в 6% от населените места, живеят от 2 до 10 души включително.
 
Най-големият град в областта е Добрич с население 83 584 души, който е девети по големина в страната, след Сливен (86 275 души) и преди Шумен (75 500 души).
 
Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Брестница (община Тервел), с. Краище (община Генерал Тошево) и с. Иречек (община Каварна) с по двама жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик)  - 2 099 души.