Ники Нейчев - инициатор за създаване на новото читалище в Добрич
Ники Нейчев - инициатор за създаване на новото читалище в Добрич / Дарик Добрич
Председател на настоятелството на културния институт е Николай Нейчев
Народно читалище „Добрич  2017 г.” бе създадено в Добрич. На днешното учредително събрание в  ДКТ „Дора Габе” бяха избрани и ръководни органи на институцията. За председател на новото читалище бе избран Николай Нейчев, инициатор на идеята за раждането на културния институт. Освен него в настоятелството на читалището влизат още двама членове – Захари Тошевски и Станислава Драганова. Събранието  избра и Проверителна комисия, в чийто състав бяха одобрени Милен Кадикянов, Ангел Димов и Добромир Русев.

Бъдещата културна институция ще се издържа със субсидия от Министерство на културата, а сградата ще бъде осигурена от община Добрич. Най-вероятно за целта ще бъде предоставена някоя от сградите на затворените училища в Добрич. Амбицията на екипа, застанал зад идеята за  новото читалище е в него да бъдат разкрити музикални, театрални, езикови школи и такива по изобразително изкуство.

Читалището стартира и с широк обществен съвет, в който се включват известни личности и общественици от цялата страна, сред които журналистите Николай Кънчев, Венцислав Димов и Георги Тошев, музикантите Иван Лечев, Митко Кърнев, проф.Стефка Оникян, настоящи и бивши народни представители, бизнесмени и др.