Колежът към Шуменския университет 
Колежът към Шуменския университет  / netinfo
Новата академична година на "Колеж Добрич" при ШУ ”Епископ К. Преславски”  ще се открие тържествено днес от 11 часа в зала №106 на учебното заведение. На тържествената церемония първокурсниците, около 150 човека, ще положат клетва. Поздрав към тях ще отправи директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай Янков, представител на ръководството на Университета, и гости на тържеството.

В Колежа се обучават  годишно около 400 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти.

Вече 45 години Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към общочовешките ценности.