Канят на среща в общината собственици на имоти в близост до река Добричка
Канят на среща в общината собственици на имоти в близост до река Добричка / Дарик Добрич

Община град Добрич кани на среща собствениците и ползвателите на поземлени имоти, които са в непосредствена близост с река Добричка, съобщават от кметството. Поканата е във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи по проектКорекция на река Добричка в участъка от околовръстен път Е 27, 97 до вливането на дере Сердика", които могат да засегнат живеещите в околните имоти.

Срещата ще се състои утре, 22 юни, от 10.30 ч. в голямата зала на общината.

Проектът за корекция на река Добричка е на стойност 1 052 537 лева, като 1 млн.лева се предоставят безвъзмездно от ОП "Регионално Развитие". Дейностите започнаха през март т.г. с изпълнител "Екострой" АД.
Реката преминава през територията на целия град Добрич в посока юг-север. В основното й трасе се вливат няколко по-малки притока /дерета/, едно от които е дере Сердика, преминаващи през кварталите: „Строител", „Балик", „Иглика", „Добротица, „Русия 1,2,3,4," „Рилци" и индустриална зона Север. Пряко застрашени са всички живеещи в района на реката - около 4 000 лица; работещи на тази територия над 5 000 души, учащи и заети в детски и учебни заведения - около 470 деца и възрастни.
Общата дължина на трасето е 20 км, участъкът, който ще се коригира, е почти 8 км. Срокът за изпълнение е общо 250 дни.