Какво предвижда новата структура на общинската администрация
Какво предвижда новата структура на общинската администрация / Дарик Добрич - архив

Да се намали общата численост на персонала на общинската администрация с 5 щатни бройки и от 160 да стане 155 – това предлага кметът на Добрич Йордан Йорданов. Докладната му записка ще бъде разгледана на сесията на Общинския съвет на 28 януари. Целта по думите на кмета е да се оптимизира оперативната работа в общината. Новата структура е съобразена и с писмо на министъра на финансите от м.май 2015 година за съкращаване на щата с 5 бройки.

Връчват поетапно предизвестия на общински служители в пенсионна възраст

Според предлаганата схема, ще има само „Дирекция „Хуманитарни дейности”, без досегашните отдели в нея  „Образование и култура” и „Здравеопазване и социална политика”. Промени има и в Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване”. Там отделите от три стават два, като се сливат отдели „Канцелария” и „Административно обслужване”. Запазва се отделът „Център за услуги и информация”.

По сегашната структура в ресора на зам.-кмета по финанси има три дирекции и едно звено - „Вътрешен одит”, което се запазва. От три дирекциите стават две – обединяват се „Дирекция „Местни данъци и такси” и Дирекция „Общинска собственост”.

В ресорите „Икономическо развитие и европейски фондове” и „Устройство на територията” промени не се предвиждат.