Изложба на библиотечни документи разказва за възвръщането на Южна Добруджа към България
Изложба на библиотечни документи разказва за възвръщането на Южна Добруджа към България / netinfo

По повод 75 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България в Регионална библиотека „Дора Габе” е подредена изложбата „Над Добруджа изгря свободата”. Представени са документи от фонда на сектор „Краезнание”, отразяващи знаменателните събития от 1940 година. Книги, сборници, периодични издания, вестници от 1940 г., проследяват съдбата на Южна Добруджа – добруджанския въпрос, дипломатическите преговори, Крайовският договор и присъединяването на Южна Добруджа към България.

Изложбата съдържа заглавия като „Добруджа. Историческите заседания на Народното събрание по присъединяването на Южна Добруджа към Майката – Отечество:  20 и 21 септемврий  1940 година”; „Златна книга за Златна Добруджа”, под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан от 1940 г.; Асен Кемилев - „Преселението на северно-добруджанските българи през 1940 година” от 1941 г.; „Сборник на румънски закони издадени във връзка с Добруджа” от 1941 г.; „История на Добруджа”, т. 4; изследванията на проф. Антонина Кузманова „От Ньой до Крайова”, и „Румънските представи за българския характер на Добруджа през 1878-1940”; на Стефан Стефанов  „Генерал-губернаторът на Южна Добруджа”; Жеко Попов „Северна Добруджа. Пътеписни бележки”; Любен Бешков „Освобождението на Южна Добруджа 1940 година”, „Родният Добрич някога”и „Добруджа през вековете”;  на Георги Казанджиев „Връщането на Южна Добруджа през 1940 година”; Веселина Малчева „Преселени севернодобруджанци в град Добрич през 1940 г. и др.

Оригиналните вестници „Днес”, „Зора” и  „Вечер”, съхраняват спомена за дългоочакваното Освобождение на Южна Добруджа.  Отразени са събитията от 1940 година - преговорите в Крайова, подписването на спогодбата, подготовката в Добрич за тържествата и самите празненства, тържественото посрещане на войски, моменти от Освобождението на  Добрич на 25 септември 1940 г.

В експозицията са намерили място и художествените материали – стихотворения, разкази, спомени, песни от събитията през есента на 1940 г.  Посетителите ще видят и т.нар. „песен на Свободата" - химна на Добруджа - „О, Добруджански край", създаден през 1914 г. от поета Любомир Бобевски и композитора Александър Кръстев.