Искат да свият легловата база на санаториума „Тузлата“ в Балчик
Искат да свият легловата база на санаториума „Тузлата“ в Балчик / sbrtuzlata.com

Областният управител на Добрич Детелина Николова изпрати възражение до министъра на здравеопазването след проведената вчера среща във Варна, на която бе разяснена Националната здравна карта. Възражението е срещу намерението за намаляване на съществуващите легла по физикална и рехабилитационна медицина в Добричко с 18 броя, което засяга болницата в Тузлата край Балчик. „При положение, че не са достигнати посочените в методиката параметри за осигуреност с необходимия брой легла от този вид, това ощетява областта и значително ще ограничи възможността за използване на съществуващите възможности", пише Николова.

Тя настоява за област Добрич предложените 60 легла в проекта на НЗК по специалността "Физикална и рехабилитационна медицина" да бъдат коригирани и завишени на 70 легла. Съществуващите към момента легла са общо 78. В писмото си областният управител съобщава на министъра, че в специализираната клиника Тузлата в Балчик се осъществява лечение на болни не само от област Добрич и региона, но и от цялата страна. Приетите пациенти за 2015 г.. по договор с НЗОК са 1 571, като само 830 са от Добричко. Лечебното заведение има дълга листа на чакащите. За областта болницата е единствена, при това със 100% държавна собственост.