/ netinfo
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за използването на 100 % зелена енергия на Блексирама АД. Със закупуването на енергия от възобновяеми източници Блексирама АД заявява своята активна ангажираност в процесите и мерките за опазване на околната среда, казват от дружеството.

Международният фестивал „Виа Понтика” започва в Балчик

Блексирама АД и ЕНЕРГО-ПРО Eнергийни Услуги  са дългогодишни партньори на свободния пазар на електроенергия в България и удостоверението за зелена енергия е елемент от последователната политика  на двете дружества в посока поддържане и развитие на екосъобразен бизнес мениджмънт.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава удостоверения за зелена енергия в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.