Ген.Тошево, Крушари и Констанца с общ трансграничен проект
Ген.Тошево, Крушари и Констанца с общ трансграничен проект / община Генерал Тошево

Готовността на Генерал Тошево, Крушари и Констанца за работа при извънредни ситуации в зимни условия обсъдиха представители на трите общини  в рамките на съвместен проект "Оборудване за спасяване на нашия живот". Генерал Тошево бе домакин на срещата, на която присъстваха работни екипи от Окръжен инспекторат за извънредни ситуации „Добруджа”, Окръжен съвет Констанца и администратори от общините Генерал Тошево и Крушари.

Присъстващите са били запознати със закупените високопроходими машини за работа през зимата и с резултатите от проведеното симулационно обучение край румънския град Негру вода, информират от кметството в Ген.Тошево.

Проектът "Оборудване за спасяване на нашия живот" се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 и има за цел подобряване на социалното сближаване чрез съгласувани начини на действие за спасяване на човешкия живот. Общата му стойност възлиза на близо 6 млн. евро. Партньори по дейностите са Окръжен съвет – Констанца, Окръжна болница за спешна помощ „Св. Апостол Андрей” - Констанца, Окръжен инспекторат за извънредни ситуации „Добруджа”, Община Генерал Тошево и Община Крушари