Делата в Добричкия съд се отлагат прекалено често
Делата в Добричкия съд се отлагат прекалено често / netinfo

Делата в Добричкия окръжен съд се отлагат прекалено често, смятат 58% от участниците в анкета, проведена от добричкото съдилище. Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време според 67% от запитаните.

48% от участниците в анкетата посочват като основна причина за забавянето исканията за представяне на нови доказателства, а според 43% - причината се крие в болничните листове на адвокатите и страните. 54% смятат, че вина за отлагане на делата най-често имат адвокатите, според 41 % вината е на свидетелите.

Повече от половината от анкетираните смятат, че разумният срок за насрочване на ново съдебно заседание е един месец, а според една трета от участниците в анкетата срокът трябва да е две седмици.