Да се признае съществуването на ромски училища, настояват педагози
Да се признае съществуването на ромски училища, настояват педагози / Дарик Добрич

Държавата трябва да признае съществуването на ромски училища. За това призоваха педагози от община Крушари, работили по проект за интегриране на деца от етнически малцинства.

Заради дефографските процеси в България се появиха учебни заведения, в които почти 100% от децата са от ромски произход. Съществуването на тези училища трябва да се признае и да се коригира нормативната база за тях по отношение на числеността на паралелките, на учебната програма и учебниците, посочиха учителите от Крушари. Те дадоха пример с двете включени в проекта училища. В СОУ„Христо Смирненски” в Крушари над 80% от учениците са от ромски произход, а в ОУ„Отец Паисий” в село Лозенец - над 96%.

„Учениците идват в училище без да знаят български и за да покрием държавните образователни изисквания трябва много усилена работа”, коментира началният учител Иванка Стоянова. Тя отбеляза, че нерядко педагозите трябва да работят и за социализацията на децата, които общуват трудно дори в свободен разговор.

Нужна е промяна в закона, която да позволи учениците от 1 до 4 клас да повтарят годината, посочи директорът на училището в Крушари Боян Петров. При сегашните правила в пети клас постъпват ученици, които не са се научили да четат и пишат. Въпреки усилията на преподавателите да ги ограмотят на следващата година половината от тях отпадат от училище, коментира той.

За преодоляване на проблема в община Крушари е разкрита безплатна детска градина за 5 и 6-годишните деца, където те учат български език. Усилията, които ние полагаме трябва да бъдат подкрепени от държавата и родителите на децата, отбеляза кметът на общината Добри Стефанов.

В рамките на продължилия 10 месеца проект „Различни заедно” в Крушари са създадени седем учебни програми по български език и литература за учениците от първи до седми клас, които се нуждаят от допълнително обучение. Проведени са 394 допълнителни часове по български език и литература за ученици в двете училища. Обучението е извършвано в 16 групи с по четири деца. Направен е изводът, че работата в малки групи позволява прилагането на индивидуален подход, повдига сомочуствието на учениците и създава увереност в тях, че могат да се справят и да постигнат по-добри  резултати.

Реализираният проект е на стойност 82 000 лева.