Църквата почита Свети Трифон
Църквата почита Свети Трифон / pravoslavieto.com

Българската православна църква почита на 1 февруари Свети мъченик Трифон. Той се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родителите му били дълбоко вярващи християни и Свети Трифон бил още дете, когато по негова молитва Бог вършел чудеса. Дъщерята на император Гордиан поискала той да я излекува. Св. Трифон тогава бил 17-годишен. Довели го в Рим. Изцелил девойката и обяснил това с милостта на Бог. Мнозина повярвали и се кръстили.

Когато римският императорски престол бил зает от Декий Траян (249-251), за християните настъпили тежки дни. Новият император се заел да изкорени християнството. Той наредил на цялата империя християните да се заставят да се върнат към езичеството. Онези, които не се покорят, да бъдат избити.

Управителят на източните римски земи Аквилин наредил да докарат свети Трифон на съд в Никея. Неговите отговори разгневили управника и той дал заповед да изтезават юношата, да снемат дрехите му, да го окачат на едно дърво и да го бият, докато се откаже от своя Бог. Последвали още по-тежки мъчения и опити да се разубеди Трифон, но напразно. На Аквилин не оставало нищо друго, освен да издаде смъртна присъда: Трифон да се изведе извън града и да бъде обезглавен с меч.
Преди да отсекат главата му, св. Трифон застанал с лице към изток, благодарил на Бога, че го е удостоил с мъченически венец и възнесъл последното си моление - да се всели душата му в небесното царство. Докато още се молел, той склонил глава и починал. Не станало нужда палачите да се намесват. Местните вярващи прибрали тялото да го погребат в своите гробища, но мъченикът им се явил насъне и поискал да го погребат в родното му село. Те постъпили според волята му.

След календарната реформа Църквата чества Свети мъченик Трифон на 1 февруари, а народът продължава да празнува Трифон Зарезан на 14-и. Някои апелират Българската православна църква да разреши проблема.