Литературна среща в Каварна
Литературна среща в Каварна / община Каварна

С традиционната среща със значими съвременни български интелектуалци и творци, в заседателната зала на Община Каварна гостуваха Национални културни празници „Албена”. За осемнадесета поредна година пътуващият фестивал, иницииран от издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура чрез прякото въздействие на словесното изкуство.

Гости на каварненската аудитория в рамките на фестивала бяха философът и литературен критик Панко Анчев, който представи книгите си „Българският ум. Непрочетеният Г. С. Раковски“ и „Българският ум. Непрочетеният Захари Стоянов” и проф. Стоян Райчевски, който говори по темите от своите изследвания „Княз Александър l Батемберг” и „Даме Груев”.

 Любомир Котев представи книгите си „Записки върху записките“ и „Multa paucis“, Деньо Денев прочете стихотворения от своята книга „Листа и вятър“, Паруш Парушев представи част от стихотворенията от книгата Открито море“.

Надя Попова представи книгата „Всичко се сбъдна“, а поетът Петър Андасаров представи творбите си „Отгласи 2. Литературна критика, „Защото съм такъв. Петър Андасаров“ . Своите поетични текстове представи и директорът на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски.

Днес по-рано творците гостуваха в СУ „Стефан Караджа“, където се срещнаха с ученици и техни учители.