Бедственото положение в Добрич  остава
Бедственото положение в Добрич остава / Дарик Добрич

Бедствeното положение в Добрич остава и към момента. Помпената станция за отпадни води „Свежест“, която се намира в северната част на града, е въведена в действие, което ще даде възможност за постепенно спадане нивото на водата на терените и в сградите, информираха от общината.  Оттокът на дерето много бавно, но видимо намалява. След експертно становище и оглед на терена следва аварийно да се изгради черпателна шахта, от която да се изпомпват и изхвърлят водите в дерето, обясниха от кметството. Естественият разлив към село Врачанци се затруднява поради неподдържането на дерето, а на някои места поради липсата му. Освен това земята там е залята от водата на язовир Смолница и не поема разлива от  дерето на река Добричка. Нужни са мерки за удълбочаване и формиране на дерето, категорични са специалистите.

Броят на подадените до момента заявления в кметството от пострадали от наводнението граждани е достигнал 650, съобщи за Дарик секретарят на общината Румен Русев.

Екипите на Пожарна безопасност и ВиК продължават да работят в район „Север“. Все още във всички оводнени райони не се допуска ел. захранване. Организирани са техника и хора за почистване на наноси и увредена покъщнина в залятата територия. От общината осигуряват храна и подслон на всички доброволци, които в момента са в града. Мобилните екипи непрекъснато доставят хранителни пакети и минерална вода на пострадалите. Кризисният център в спортна зала „Добротица“ продължава да работи.

От тази сутрин започна дезинфекцията на всички почистени от наноси и измити с вода територии. След нея ще се осъществи дератизация на всички те 7 170 на брой шахти. По протежение на коритото на река Добричка теренът се подготвя за обработване против комари. Екипи на общината продължават да описват увреденото имущество, както и социалния статус на пострадалите за парични помощи.

От РЗИ инфоримрат, че продължава ограничението за консумация на питейна вода. На гражданите се препоръчва да ползват бутилирана минерална вода, а за битови нужди да използват  преварена вода.