Аграрната гимназия ще се оборудва с нова техника с пари от МОН

Нова техника за Аграрната гимназия в Добрич
Нова техника за Аграрната гимназия в Добрич / ПГ по аграрно стопанство
Аграрната гимназия в Добрич спечели проект по Национална програма от Министерство на образованието и науката, съобщават оттам. Това се случва за трети път. Досега, през 2017 г. проектът бе за купуване на нов трактор, а през 2018 г. бяха оборудвани кабинети по растениевъдство, животновъдство и учебни работилници.

Новият одобрен за реализация проект на професионалната гимназия е за модернизиране на материално-техническата база. Стойността е 80 000 лв. Със 70 400 лв., предоставени безвъзмездно, ще се закупят трактор, плуг навесен обръщателен, валяк хидравличен. Останалите 12% от стойността е съфинансиране на проекта (в размер на 9 600 лв.), което ще бъде във вид на земеделска техника, предоставена от фирма от село Красен.

Целта на ръководството е техниката в училището да бъде заменена с нова - надеждна, модерна и с повече възможности, отговарящи на изискванията на съвременните стандарти. Така учениците от професия „Фермер“ специалност „Производител на селскостопанска  продукция“ и професия „Техник на селскостопанска техника“ специалност „Механизация на селското стопанство“ ще могат да се обучават на нови машини, ще повишат своята адаптивност и конкурентноспособност.