Аграрната гимназия в Добрич ще получи нов трактор по проект на МОН

Аграрна гимназия Добрич музей
Аграрна гимназия Добрич музей / Дарик Добрич
Аграрната гимназия в Добрич спечели проект „Закупуване на трактор за провеждане на обучение с нова и съвременна техника” по Националната програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ към Министерство на образованието и науката, информираха от учебното заведение. Стойността на проекта е 70 000 лв.

Партньор на училището по проекта е фирма „БИО - ООД” с. Паскалево, който предоставя съфинансиране в рамките на 12% от стойността на общото финансиране. Фирмата ще предостави на гимназията земеделска техника, информират още от училището. Ще бъдат осигурени работни места за провеждане на учебна и производствена практика по професиите техник на селскостопанска техника, фермер, агроеколог и икономист в Х,ХІ и ХІІ клас.

„БИО – ООД” с. Паскалево ще осигури наставници на учениците с цел установяване на съответствие между учебните програми за обучение и потребностите на реалната работна среда. Практиката ще помогне на учениците да увеличат професионалните си  компетенции и ще им създаде условия за добра професионална и социална реализация.

Новият трактор ще послужи и за обучение на учениците по кормилна практика – управление на трактор категория  Ткт  и категория Твк за агрегатиране на селскостопански машини, информират от гимназията.