676  лева е средната заплата в региона
676 лева е средната заплата в региона / Sofia Photo Agency

676 лева е средната брутна месечна работна заплата в Добричка област през второто тримесечие на тази година, отчитат от Териториалното статистическо бюро. Средното възнаграждение в региона е с около 200 лева по-ниско от средната заплата за страната - 879 лева. Областта се нарежда на 14 място в страната по този показател заедно с област Сливен. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 202 лв., Враца - 897 лв., Стара Загора - 877 лева.

През месец април добруджанци са получавали средно по 685 лв., през май - 674 лв., а  през юни - 668 лева. В обществения сектор средната месечна заплата е 742 лв., а в частния - 650 лева. През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 4.8% в сравнение със същия период на 2014 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение за посочения период са получили наетите в секторите:„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 220 лв.;„Добивна промишленост” - 990 лв.; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 878 лв.;    „Държавно управление” - 877 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания” - 499 лв.; „Преработваща промишленост” - 527 лв.;    „Административни и спомагателни дейности” - 558 лв.;„Други дейности” - 581 лв.,-    „Строителство” - 605 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни се увеличават с 5 хил. или с 13.3% спрямо края на март 2015 г., като достигат 42.4 хиляди.