/ Община Бургас
Дискусия на тема „Европейски възможности за младите предприемачи в Бургас“ ще се състои на 9 май в експо център „Флора“. Нейната цел е да срещне представители на европейските институции, на централната и местната власт и академичните среди в България, с млади хора, които имат собствен бизнес или възнамеряват да стартират такъв.
 
Андрей Новаков, член на Европейския парламент, ще представи пилотния проект A.L.E.C.O., за който е предвидено финансиране в размер на 750 000 евро от бюджета на Европейския съюз, за мобилна схема за обмяна на опит на млади предприемачи съюза с представители на фирми със сходен на техния бизнес, базирани в държави от Северна Америка и Азия.