/ Радовеста Стюарт

Пасарелки, по които туристите ще разглеждат римските бани, вече са монтирани в археологическия комплекс „Акве Калиде“ между Ветрен и Банево.

Те ще предоставят на посетителите най-добрите гледни точки към разкритата архитектура на най-посещаваните бани в Източна Европа в продължение на две хилядолетия.

2
netinfo

Инсталирано е декоративно осветление, отводнен е студеният басейн на термите, запечатани са градежите между аподитериума и банята на Сюлейман Великолепни.