/ ГЕРБ-Бургас
Общинският съветник от ГЕРБ Тодор Колев обяви днес приемен ден за граждани от 17.00 до 18.00 часа в партийния офис на улица „Конт Андрованти” 5.

Той е член на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и храни и на тази по устройство на територията.

Записвания на място или на телефон: 056/ 81-90-40.